Algemene Ledenvergadering (ALV)

30 november 2021

Op dinsdag 30 november is de  Algemene Ledenvergadering (ALV) NewTechPark van 15:30 -16:30.

Tijdens de vergadering zullen we naast de formele punten, als jaarrekening, begroting en bestuurssamenstelling, terugblikken wat we tot nu toe als vereniging hebben gerealiseerd en de plannen die we voor de komende jaren hebben.  Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zal de ALV digitaal plaatsvinden.

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering waren we van plan een netwerkbijeenkomst te organiseren waar we naast u als lid leden ook diverse andere stakeholders en potentiële leden zouden uitnodigen. De hal van NewTechPark wilden we inrichten als een soort beursplein waar de verschillende initiatieven/ activiteiten die betrokken zijn bij NewTechPark zich zouden presenteren. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen hebben we besloten deze bijeenkomst te verplaatsen naar 2022.

Locatie:
Digitaal via Teams

Datum + tijdstip:
30 november 2021
15:30-16:30 uur

Meer informatie:
Aanmelden via contact@newtechpark.nl