TechnoDiscovery: techniek ontdekken vanaf de basis(school)

Wat is het?
TechnoDiscovery is een technische educatieve werkplaats waar leerlingen van alle basisscholen uit Apeldoorn op een creatieve manier kennis over en ervaring met techniek opdoen. Samen en schouder-aan-schouder met de gemeente Apeldoorn, basisscholen, pabo’s, technische bedrijven en het mbo. Daarbij besteden we ook aandacht aan bewustwording over het milieu, de opwarming van de aarde, duurzame energie en recycling van materialen.

Ontdekken

Voor wie?

TechnoDiscovery biedt compleet uitgewerkte lespakketten aan voor leerlingen en leerkrachten van het primair onderwijs aan de hand van verschillende thema’s. Wij ondersteunen daarmee de leerkrachten in het geven van de lessen op school.