NewTechPark inspireert Apeldoorners voor techniek

Resultaat, daar houden we van. Dankzij de Regio Deal kunnen we tientallen projecten en innovaties die bezig zijn met de duurzame toekomst van onze regio financieel een duw geven. NewTechPark heeft als een van de eerste projecten een bijdrage ontvangen. Doel: meer technisch en digitaal vaardige mensen in de regio krijgen die flexibel in kunnen spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt.

Zonder techniek staat alles stil. We krijgen het koud, het licht gaat uit en fabrieken stoppen met produceren. Kortom, techniek is overal! In Apeldoorn valt bijna een kwart van de arbeidsmarkt, 16-18% in de maak- en techniekindustrie en 6,5% in de IT-sector, binnen de term ‘technisch geschoold personeel’. Deze bedrijven hebben een grote vraag naar technisch goed opgeleid personeel op alle niveaus. Daarom wil NewTechPark zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn en omgeving inspireren om te kiezen voor techniek. Dat gebeurt samen met ondernemers, onderwijs en overheid. Daarmee is NewTechPark is hét Apeldoornse antwoord op de vraag hoe je voldoende technisch en digitaal geschoolde mensen krijgt én behoudt voor de regio.

Bundelen van krachten
‘Om de belangrijke economische sectoren toekomstbestendig te maken is het noodzakelijk om alle initiatieven rondom kinderen, jongeren én volwassen en techniek samen te brengen op één locatie, één agenda, één budget en vanuit één organisatie. Dat is NewTechPark’, aldus David Beij van gemeente Apeldoorn. ‘De basis hiervoor ligt al in 2018 toen we zijn gestart met diverse bijeenkomsten waaraan meer dan 100 Apeldoornse bedrijven en onderwijsinstellingen meededen. Het kan en moest beter zo was de conclusie. Dat was de start van NewTechPark.

‘Versnelling dankzij Regio Deal’
Sinds dien inspireert en faciliteert NewTechPark Apeldoornse talenten, bedrijven en onderwijsinstellingen om te kiezen zich een leven lang te ontwikkelen in de techniek. Voorzitter Henk Wijnsma is erg blij met de financiële bijdrage uit Regio Deal. ‘Het stelt ons in staat om een versnelling te maken. De komende jaren zetten we mét het extra geld in op een drietal doelen. Allereerst gaan we een gave centrale plek realiseren op het Zwitsalterrein waar allerlei ruimtes komen. Het wordt dé plek om te leren voor zowel kinderen, jongeren, studenten en volwassenen. Daarnaast werken we aan een organisatie waarin meer dan 100 bedrijven en onderwijsinstellingen actief samenwerken. Tot slot bundelen we programma’s en activiteiten op en buiten NewTechPark voor zowel talenten, onderwijs als bedrijven zodat er één overzicht is.’

Win-win
Shira van der Werf, themalijnmanager Human Capital bij Cleantech Regio: ‘Werken in de techniek betekent heel concreet invulling geven aan een duurzamere toekomst. NewTechPark draagt niet alleen bij aan talentontwikkeling, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en perspectief op (ander) werk, maar helpt ook concreet bij de uitvoering van de energietransitie. Want voor een succesvolle overgang op duurzame energie heb je wel mensen nodig die het werk ook daadwerkelijk gaan doen. Op alle niveaus. Ik vind daarom dit project in de Regio Deal een fantastisch voorbeeld van een verhaal waar eigenlijk alleen maar positieve kanten aan zitten en waar we in de hele regio iets van op kunnen steken.’

Werk in uitvoering
Vorig jaar is op het Zwitsalterrein in Apeldoorn al een grote locatie van zo’n 3.000m2 gevonden. ‘Ontwikkelen en uitvoering gaan daarbij vaak hand in hand’, vertelt Henk Wijnsma. ‘Er gebeurt daadwerkelijk iets op het NewTechPark en verschillende projecten draaien al.’ Het eerste levensechte project is om de hallen van NewTechPark opnieuw in te richten: van programma van eisen, het ontwerp én de realisatie. David Bleij: ‘De toiletgroepen van NewTechPark worden nu verbouwd door leerling werknemers van Bouwmensen- Apeldoorn. Concreter kan niet.’ De verbouwing van NewTechPark gaat dit schooljaar gestaag door. ‘Medio september hopen we een event te kunnen organiseren voor het netwerk en (potentiële) partners om kennis te maken met onze programma’s en activiteiten.’

Samenwerking in de regio
Het doel van de Regio Deal Cleantech Regio is het leggen van een structurele basis voor een langdurige aanpak om in de regio groene, duurzame en inclusieve economische groei te realiseren, waarbij de investeringen als gevolg van de Regio Deal werken als een vliegwiel voor toekomstige samenwerkingen. NewTechPark zoekt daarbij nadrukkelijk de regionale samenwerking op met andere techniekplekken als Technicampus Deventer, Techniekfabriek Zutphen en Platform Techniek Stedendriehoek. Bleij: ‘Zo bevorderen we de regionale samenwerking tussen dorpen en steden en leren we van elkaar door onze kennis en ervaringen te delen. En uiteindelijk behaal je zo meer rendement voor de regio.’

Doe je mee met NewTechPark?
NewTechPark is altijd op zoek naar actieve partners. Meer info? Zie de nieuwe website www.newtechpark.nl of stuur een mail naar contact@newtechpark.nl

Wat is de Regio Deal?
Cleantech Regio is een gebied waar mensen graag wonen, werken en recreëren. Dat dit onder druk staat is op verschillende terreinen zichtbaar; de juiste medewerkers vinden is lastig, er zijn steeds meer milieueffecten die aan bod komen en het vestigingsklimaat voor bedrijven staat onder druk. Het belang van versterking en groei is groter dan ooit en dat kunnen we alleen realiseren door samen te werken met alle overheidslagen, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit is waar wij constant aan werken binnen Cleantech Regio en de Regio Deal helpt ons hierin. In 2020 kende het rijk de Regio Deal Cleantech Regio € 7,5 miljoen euro toe. Regionale overheden legden nog eens € 15,2 miljoen euro in en door forse investeringen vanuit het bedrijfsleven behelst de totale waarde van de Regio Deal een investering van ruim 100 miljoen. Met het geld worden tientallen projecten en innovaties op het gebied van energietransitie, circulaire economie en human capital gefinancierd zodat we samenbouwen aan een duurzame welvaart voor álle inwoners. Kijk op onze website voor meer info.

Recent nieuws

IMG_1553

Nieuw programma Technodiscovery: Wereld van Digtaal, Media en Entertainmaint

ROC Aventus heeft een belangrijke stap gezet in de opleiding van toekomstige elektrotechnici met de introductie van het keuzedeel Laadpaal Installateur op NewTechPark

laadpaal

ROC Aventus start nieuwe Keuzemodule Laadpaal Installateur

ROC Aventus heeft een belangrijke stap gezet in de opleiding van toekomstige elektrotechnici met de introductie van het keuzedeel Laadpaal Installateur op NewTechPark

foto

NewTechFestival 2023: Baan met Toekomst!

Omdat we groeien als organisatie en er steeds meer programmaonderdelen bijkomen hebben we een overkoepelende naam voor het totale event bedacht: NewTechFestival! Het NewTechFestival is er voor iedereen die geïnteresseerd is in techniek. Op 3 en 4 november bij het NewTechPark (Zwitsalterrein Apeldoorn) kun je een kijkje komen nemen. Bedrijven presenteren hun technische snufjes aan bezoekers van het event. Op vrijdagochtend komen schoolklassen van het basis- en middelbaaronderwijs met leerlingen en in de middag en zaterdag is er een vrije inloop voor iedereen. Zet het in je agenda